Overfølsomhet

er en måte å reagere på, som skyldes spesielle forandringer i kroppens immunforsvar og som gir utslag på hud og slimhinner. Overfølsomhet har de senere år økt dramatisk, spesielt blant barn og unge.